K pravidelným bohoslužbám se od konce roku 2015 scházíme v soukromí, pokud možno každou sobotu od 9:30, viz kontakty. Součástí dopolední bohoslužby je zpívání, modlitby, čtení Biblického textu, studium Bible, nebo kázání z Božího slova a svůj oddělený prostor po část dopoledne mají i naše děti. Po společném obědě se obvykle scházíme i odpoledne, opět při čtení Bible, diskuzi, hře apod.

V současné době se díky omezení bohoslužebných shromáždění scházíme pouze online

V případě Vašeho zájmu vám rádi předáme kontakt:

  • ve středu máme modlitební setkání od 18:45, podněty k modlitbám za vaše potřeby sdílejte kdykoliv
  • v sobotu od 10:30 do 12:00 máme pravidelné bohoslužebné setkání

ROZPIS KÁZÁNÍ NA 1. ČTVRTLETÍ 2021

Rozpis na 1. čtvrtletí 2021 je ke stažení i ve formátu PDF. Pro rozpis na dalších místech Havlíčkobrodska klikněte na stránky HAVLÍČKOVA BRODU nebo LEDČE nad Sázavou..