Vážení a milí čtenáři,

dáváme na vědomí, že konání sobotních bohoslužeb i dalších veřejných setkání našich sborů na Havlíčkobrodsku bylo s platností od října.2020 až do odvolání pozastaveno. Scházíme se ale dál na online bohoslužbách.

Krom toho církev adventistů sedmého dne nabízí online sobotní bohoslužby mj. ze sborů Praha-Smíchov a Praha-Vinohrady V archivu internetové televize Hope-TV najdete velké množství zajímavých programů.

Krom toho a především jsme tu pro vás i my, v tuto chvíli sice bez sborového zázemí, ale tím spíš připravení se modlit, pomoci, sdílet se.

„Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.“ (Filipským 4,6.7 podle Slova na cestu)

Vaši adventisté z Havlíčkobrodska