Historie Skupinky Chotěboř

  • Kdysi, od roku 1999 přibližně do 2003, jsme se scházeli nejdříve v pronajatém prostoru kdesi na náměstí, ale tam to časem začalo být nevyhovující, a tak jsme se uchýlili do hotelu u zámku. Ale i tam to pak nevycházelo, a proto se naše setkávání začalo uskutečňovat v domácnostech rodin
  • Od roku 2003 se z nějakých důvodů setkávání zrušilo. Ti, kteří chtěli, jezdili dál do sborů ve Žďáru nad Sázavou nebo v Havlíčkově Brodě
  • Přibližně v roce 2006 začala vznikat cukrárna a kavárna, a nápad rozjet to tu znova se zrodil a začal se uskutečňovat. Nevím jak to jinak popsat, proč znova, ale nějak nám to začalo chybět, taková ta… přátelská atmosféra
  • Rok 2010 byl pro naší skupinku další příležitostí, jelikož nám město Chotěboř umožnilo se scházet v jednom domečku a tím se i o něj starat. Sejití v sobotu už tu v ten čas bývalo někdy i častěji než 1x za měsíc. Postupem času se Domeček zabydlel natolik, že jsme se v něm vídali i několikrát v týdnu a na víkendovkách s našimi skauty – Pathfindery. Provoz Domečku byl ale nakonec natolik náročný, že jsme jeho pronájem ke konci února 2015 zrušili.
  • Dočasným místem našeho setkávání se pro rok 2015 stal JUNIOR DDM – SVČ v Chotěboři. Po zvážení všech pro a proti jsme se ale nakonec v závěru jmenovaného roku rozhodli přejít do soukromých prostor, do rodinného domu v Římovicích. Jsme ve fázi hledání nového místa k setkávání pravidelnému životu naší skupiny.
  • V dnešní době se scházíme k sobotním bohoslužbám pravidelně takřka každou sobotu od 9:30. A pokud nám v tom nic nebrání, nemáme jiné plány, obvykle zůstáváme přes poledne do odpoledních hodin. Formálně jsme zařazeni jako skupina Církve adventistů sedmého dne při sboru Havlíčkův Brod.