K pravidelným bohoslužbám se od konce roku 2015 scházíme v soukromí, pokud možno každou sobotu od 9:30, viz kontakty. Součástí dopolední bohoslužby je zpívání, modlitby, čtení Biblického textu, studium Bible, nebo kázání z Božího slova a svůj oddělený prostor po část dopoledne mají i naše děti. Po společném obědě se obvykle scházíme i odpoledne, opět při čtení Bible, diskuzi, hře apod.

ROZPIS KÁZÁNÍ V 1. ČTVRTLETÍ 2020

Rozpis na 1. čtvrtletí 2020 je ke stažení i ve formátu PDF. Pro rozpis na dalších místech Havlíčkobrodska klikněte na stránky HAVLÍČKOVA BRODU nebo LEDČE nad Sázavou, případně soubor všechno v jednom.