K pravidelným bohoslužbám se od konce roku 2015 scházíme v soukromí, obvykle každou sobotu od 9:30, viz kontakty.  Součástí dopolední bohoslužby je zpívání, modlitby, čtení Biblického textu, studium Bible, nebo kázání z Božího slova a svůj oddělený prostor po část dopoledne mají i naše děti. Po společném obědě se obvykle scházíme i odpoledne, opět při čtení Bible, diskuzi, hře apod.

ROZPIS KÁZÁNÍ VE 4. ČTVRTLETÍ 2018

Rozpis na 4. čtvrtletí 2018 je ke stažení i ve formátu PDF. Pro rozpis na dalších místech Havlíčkobrodska klikněte na stránky HAVLÍČKOVA BRODU nebo LEDČE nad Sázavou, případně soubor všechno v jednom.