Psychokecy 2013_10web

…aby mezi námi bylo jasno… psychologická setkávání – my jim civilně říkáme „psychokecy“ – jsou pravidelná setkání s psychologickým poradcem na téma „Jak uzdravit naše vztahy?“

Setkání probíhají 1x za 14 dnů v pátek, vždy od 17:30 v Chotěboři, v Havlíčkově ulici 446. Jejich termíny jsou uveřejněny na v sekci „Diář“. Náplní setkání je krátká přednáška s následnou diskusí. Tématem jsou problémy týkající se mezilidských vztahů, komunikace či výchovy a konkrétní program jednotlivých setkání volí dopředu sami účastníci (případně v komentářích na této stránce můžete svou volbou přispět i vy – viz níže).

Setkání vede psychologický poradce Mgr. Vlastimil Marušák. Od voleb 2014 je starostou Golčova Jeníkova. Dříve pracoval jako supervizor, metodik a sociální pracovník občanského sdružení Hewer, které poskytuje sociální služby v domácnostech mnoha set klientů v 7 krajích ČR. Mj. organizuje a vede sebezkušenostní psychologické výcviky na témata osobnostního růstu.

Témata a data nejbližších setkání:

23. ledna, téma „jak se odnaučit kouřit, jak pomoci kuřákovi přestat kouřit“
6. února, téma nekouření
20. února, téma buď nekouření nebo „Jak jednat se šikanovaným dítětem, co dělat se šikanou?“
6. března, téma šikana
20. března, téma šikana
10. dubna
24. dubna
15. května
29. května
12. června
19. června, poslední předprázdninové setkání

 

Pokud byste chtěli přispět svou volbou, zde je návrh témat pro sezónu 2014/2015, podle kterých můžete např. v komentářích na patě této stránky, navrhovat své „favority“ do zatím volných okének.

Návrh programu pro sezonu 2014/5

 1. Jak dokázat uznávat autoritu
 2. Jak zvládnout vztek a pocit bezmoci
 3. Jak nebýt líný
 4. Co dělat s falešnými lidmi a jak je poznat
 5. nějaké testíky
 6. Jak donutit kuřáka přestat kouřit
 7. Jak být zodpovědnější
 8. Vztahy na dálku
 9. Jak se vyrovnat se samotou v partnerství? Brát to s nadhledem a nepatlat se v tom?
 10. Jak si odpustit životní chyby vůči člověku, který již nežije
 11. Soužití se seniory
 12. O síle negativního a pozitivního myšlení
 13. Jak jednat se šikanovaným dítětem? Jak jednat s lidmi v prostředí, kde se to děje? Jak pomoci dítěti narovnat psychiku?
 14. Nevěra. Lze znovu věřit tomu, kdo zradil? Je možné, aby byl vztah stejný jako před tím? Když zradím já a mám výčitky svědomí, co s tím? Je lepší v případě nevěry vztah ukončit nebo vytrvat?
 15. Jak posílit své sebevědomí? Je možné úspěšně zvládat trému (zkoušky, veřejná vystoupení, …)? Lze nějak posílit psychiku, když má člověk strach, že neuspěje, protože si nevěří?
 16. Když mé dítě bere drogy nebo páchá trestnou činnost a mě to hodně trápí, co mám dělat? Jak se nejlépe zachovat? Jak pomoci sobě i jemu?
 17. Do jaké míry mohu být tolerantní, abych nepřekračovala své hranice? Často pak člověka přemíra tolerance mrzí.