Psychokecy 2013_10web

…aby mezi námi bylo jasno… psychologická setkávání – my jim civilně říkáme „psychokecy“ – jsou pravidelná setkání s psychologickým poradcem na téma „Jak uzdravit naše vztahy?“

 

Setkání probíhají 1x za 14 dnů v pátek, vždy od 17:30 v Chotěboři, v Havlíčkově ulici 446. Jejich termíny jsou uveřejněny na v sekci „Diář“. Náplní setkání je krátká přednáška s následnou diskusí. Tématem jsou problémy týkající se mezilidských vztahů, komunikace či výchovy a konkrétní program jednotlivých setkání volí dopředu sami účastníci.

Setkání vede psychologický poradce Mgr. Vlastimil Marušák. Pracuje jako supervizor, metodik a sociální pracovník občanského sdružení Hewer, které poskytuje sociální služby v domácnostech mnoha set klientů v 7 krajích ČR. Organizuje a vede také sebezkušenostní psychologické výcviky na témata osobnostního růstu.