Nebezpečí manipulace small

Dobrovolně jste otevřeli náš článek, ale protože se nacházíte na webu, který spravují věřící lidé, riskujete možnost, že s vámi bude manipulováno. Uvědomujete si to?

Ale vážně.  Vše, co následuje níže, je pozvánka na další setkání Psychologických večerů – konkrétně na pátek 23. května 2014 v 17:30.

Účastnici našich psychologických setkání, která probíhají obvykle každých 14 dní v pátek, si jako jedno z témat, která je zajímají, vybrali tématiku MANIPULACE.

Nebezpečí manipulace s naším vědomím, svědomím, nasměrováním i hodnotami nám hrozí na každém kroku. Klišé, že se to týká především náboženství, nechme těm, kteří tomu chtějí věřit. Stejné nebezpečí ale může hrozit skrze každého člověka, nadaného schopností přesvědčovat druhé. Manipulátorem může být člověk s vysokým i nízkým vzděláním, vždy ale člověk, který prosazuje své zájmy a cíle bez ohledu na druhé a jejich potřeby. S manipulací se setkáme hojně mezi osobami postiženými nějakou trvalou formou vážnější nemoci, ale samozřejmě i prostřednictvím těch, kteří mají možnosti ovládání – např. veřejného mínění – v popisu práce. Mám tím na mysli majitele mediálních domů a jejich zaměstnance, kteří masivně ovlivňují náš pohled na svět.

Jak poznat manipulaci a jak se jí bránit? Jaká jsou východiska k obraně před manipulací? Přesně to bylo součástí prvního setkání na toto téma, které proběhlo v pátek 2. května. Protože ale téma ještě zdaleka nebylo nevyčerpáno, bude následovat i druhé pokračování, ve kterém bude zčásti řeč asertivitě, ale především o zásadách respektujícího chování vůči druhým. Jak je naznačeno výše, sejdeme se v pátek 23. května 2014 v obvyklém čase v 17:30 na našem domečku na Havlíčkově ulici v Chotěboři.

Přednášejícím je Mgr. Vlastimil Marušák.

Jestli nám to uvěříte, těšíme se s vámi na viděnou… 🙂